BizNetwork 

танилууддаа түгээх
Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийн мэдээлэл PDF Хэвлэх И-мэйл

Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль

• Иргэдийн төлөөлөгчийн мэдээлэл 2015 оны хагас жил

• Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийг сонгон шалгаруулах, ажиллуулах журам

• Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчид зориулсан гарын авлага

Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийн оролцооны талаарх мэдээний 2015 оны нэгдүгээр улирлын тайлан

• Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчид хөлс олгох журам

• Журамд өөрчлөлт оруулах тухай

• Шүүхийн Иргэдийн Төлөөлөгчийн видео танилцуулга

 
BizNetwork 

танилууддаа түгээх